ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 Riaditeľka Materskej školy, Košické Oľšany 133 oznamuje verejnosti, že zápis do materskej školy pre školský rok 2017/2018  bol ukončený.


Ďalšie informácie o kapacite a naplnenosti MŠ a o jej činnosti môžete získať  na tel. č. 055/6950235, osobne v MŠ, 

prípadne na www.ms-kosickeolsany.webnode.sk


Mgr. Ingrid Dučáková, riaditeľka MŠ