Zápis do MŠ

10.02.2021 00:21

Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2021/2022

  Zápis detí na predprimárne vzdelávanie  na školský rok 2021/2022   Riaditeľka Materskej školy Košické Oľšany oznamuje verejnosti termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok...

—————