Zamestnanci

 

Riaditeľka MŠ: Anna Lajošová

Učiteľka MŠ: Lucia Ondrejová

Školníčka: Katarína Stoklásová

vedúca šk.jedálne/Kuchárka: Ivana Porubčanová