Zamestnanci

 

Riaditeľka MŠ Bc. MÁRIA PEKĽANSKÁ (zástup počas MD)
Učiteľka MŠ LUCIA ONDREJOVÁ
Školníčka KATARÍNA STOKLÁSOVÁ
Vedúca ŠJ / Kuchárka IVANA PORUBČANOVÁ