Zmena jedálnička, vzhľadom na aktuálnu situáciu a nízky počet detí vyhradená