Z histórie našej materskej školy

 

Podľa zápisov v školskej kronike bola Materská škola v Košických Olšanoch založená k 1.9.1950 a slávnostne otvorená 4.9.1950 s počtom detí 23.

Na zriaďovaní sa podieľala a ako riaditeľka potom 27 rokov pracovala p. Mária Hanková.

V roku 1977 nastúpila na miesto riaditeľky MŠ p. Veronika Senderiová

Zmeny v riadení MŠ nastali 1.9.1992 - riaditeľkou sa stala p. Marta Stieberová

1.8.2009 bola menovaná do funkcie riaditeľky MŠ - p. Mgr. Ingrid Dučáková