Zúbky ako perličky - beseda s RUVZ - september 2017

Šarkaniáda - október 2017

"O repe" - rozprávka uja Ľuba - október 2017

Aj hudobné nástroje majú svoj hlas - výchovný koncert - október 2017

Posedenie so starkými - október 2017

Na sv. Martina - výroba lampášov - november 2017

Jesenné tvorivé dielne - november 2017

Vianočné tvorivé dielne - december 2017

Korčuliarsky kurz - január 2018

Karneval - február 2018

Návšteva FUN centra - február 2018