PLÁN AKTIVÍT 

plán aktivít.pdf (277109)

Kalendár akcií

Plán akcií v školskom roku 2017/2018

September

 •  „Zúbky ako perličky“ – beseda v spolupráci s RUVZ
 • Jesenná vychádzka do blízkeho okolia

Október

 • „ Šarkaniáda“ – spoločné stretnutie detí a rodičov na ihrisku v obci
 • Hudobná rozprávka uja Ľuba : O repe
 • „Čo nám dala záhradka“ – ochutnávka šalátov v MŠ v rámci Svetového dňa výživy
 • „Aj hudobné nástroje majú hlas“ – výchovný koncert v podaní p. Budinského
 • Posedenie so starkými

November

 • „ Jeseň pani bohatá“ – tvorivé dielne a výstava prác v priestoroch MŠ
 • Na sv. Martina – výroba lampášov a lampášový sprievod
 • Návšteva logopéda v MŠ podľa záujmu rodičov
 • Návšteva FUN centra v Košiciach

December

 • „Veselá rozprávka“ – divadelné predstavenie Bábkového divadla Lienka v rámci Dňa otvorených dverí v MŠ
 • „Vianočné ikebany“ – tvorivé popoludnie s deťmi a rodičmi
 • Vianočná besiedka v MŠ spojená s Mikulášom

Január

 • Korčuliarsky kurz podľa záujmu rodičov
 • Návšteva soľnej jaskyne v Košiciach

Február

 • Karneval – v KD v spolupráci s rodičmi a obcou s vystúpením kúzelníka
 • Nátierkový deň – príprava  a ochutnávka nátierok v MŠ

Marec

 • Návšteva psychológa v MŠ podľa záujmu rodičov
 • Návšteva Bábkového divadla v Košiciach
 • Canisterapia – únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
 • Noc s Andersenom v MŠ – čítanie deťom, hranie divadielka deťmi...a.p.

Apríl

 • návšteva Košického hradu
 • Pracovná aktivita na ŠD – úprava, čistenie dvora
 • Prvá pomoc – beseda s RUVZ
 • Putovné planetárium v MŠ

Máj

 • Deň Matiek
 • Predplavecká príprava podľa záujmu rodičov
 • Deň pohybu a zdravia – športové popoludnie
 • Deň otvorených dverí v MŠ
 • Včelár a tvorivá dielňa – MINI farma

Jún

 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Návšteva Dopravného ihriska v Košiciach
 • Deň hasičov
 • Detská olympiáda