Rada školy

 

Obec Košické Oľšany podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy dňa 19.04.2016 potvrdila zriadenie Rady školy pri Materskej škole Košické Oľšany 133, dňom 20.04.2016

Predseda RŠ: Ing. Arch. Katarína Repperová

Členovia RŠ:

Za pedagogických zamestnancov: Lucia Ondrejová

Za nepedagogických zamestnancov: Katarína Stoklásová

Za rodičov: Ivan Nováček

Delegovaný člen za obec: Pavol Pančišin

 

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods.16 zákona č. 596/2003 Z.z. štyri roky a končí dňa 20.04.2020.