Tlačivá na stiahnutie

 

Milí rodičia,  ponúkame Vám vzory tlačív, ktoré si z tejto stránky môžete jednoducho stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a odovzdať v  MŠ. Dúfame, že budú pre Vás užitočnými. 

 

Žiadosť o prerušenie dochádzky.doc (30208)

 

Žiadosť o ukončenie dochádzky.doc (26112)

 

 

 

NA DIGITÁLNE VYPLNENIE Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2021.docx (29698)


NA TLAČ Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.PDF (1243497)