Tlačivá na stiahnutie

 

Milí rodičia,  ponúkame Vám vzory tlačív, ktoré si z tejto stránky môžete jednoducho stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a odovzdať v  MŠ. Dúfame, že budú pre Vás užitočnými. 

 

prerusenie adaptacneho procesu.docx 


ziadost-o-prerusenie-dochadzky.docx 


Žiadosť o ukončenie dochádzky.doc 

 

žiadosť_o_odpustenie_školného.doc 
 

 

Tlačivá k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023 sú zverejnené v časti "Zápis do MŠ"