MILÍ RODIČIA A NÁVŠTEVNÍCI,

Vítame Vás na stránke Materskej školy Košické Oľšany

 

Sme jednotriedna materská škola s celodennou starostlivosťou, ktorej zriaďovateľom je Obec Košické Oľšany.

Budova MŠ je samostatná, je prízemná, tvorí ju prístupová chodba, šatňa, 1 trieda, ktorá slúži ako herňa a aj ako spálňa, jedáleň, kuchyňa, sociálne zariadenie a školský dvor.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6.30 - 16.00 hod.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Materská škola uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj a uč sa hrou".

Realizujeme projekty: " Zdravá škola" a " Život s rozprávkou" v spolupráci s rodinou.

 

PROJEKT „ POHYB – ZDRAVIE – ZÁBAVA“

 

            SPP a Nadácia SPP aj v tomto roku vyhlásila už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci ľuďom a obciam vo všetkých regiónoch Slovenska. Aj naša obec sa do tohto projektu zapojila so žiadosťou o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska pre deti vo veku od 2 do 7 rokov v areáli Materskej školy. Aj keď sme sa neumiestnili na víťaznej priečke, napriek tomu však naša obec získala bonusovú cenu  "za mimoriadne zaujímavý projekt".

Projekt s názvom „Pohyb – zdravie – zábava“ bol podporený sumou 4.114.- eur.

Areál školy bude slúžiť predovšetkým deťom materskej školy, ktorá mala ihrisko v nevyhovujúcom stave a o to vzácnejší je tento dar pre celú školskú komunitu, ktorá prostredníctvom riaditeľky školy a zriaďovateľa dlhodobo hľadala cesty, ako ihrisko revitalizovať.  To sa nakoniec podarilo. Tešiť sa s deťmi môžu samozrejme aj ostatní, nakoľko nové ihrisko bude v popoludňajších hodinách celoročne sprístupnené deťom od 2 - 7 rokov a ich rodičom.

Podľa harmonogramu aktivít projektu sme následovne zrealizovali:

  • Aktivitu 1 – projektovú prípravu ihriska, ktorú nám zabezpečila obyvateľka obce p. Reperová,
  • Aktivitu 2 – zakúpenie multifunkčného detského ihriska a ďalších herných prvkov projektu, príprava plochy pre montáž v spolupráci s rodičmi, nezamestnanými z obce, montáž multifunkčného detského ihriska a herných prvkov, ktoré boli montované dodávateľom a to firmou Maquita s.r.o.
  • Aktivita 3 – Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.11.2014 o 15.00 hod. a ktorého sa zúčastnili zriaďovateľ MŠ a žiadateľ projektu Obec Košické Olšany v zastúpení p. starostom Slavomírom Horváthom, poslanci Obecného zastupiteľstva, zamestnanci Materskej školy a samozrejme nechýbali hlavní účastníci otvorenia a to deti Materskej školy Košické Olšany a ich rodičia, ďalej deti vo veku 2 – 7 rokov v obci. Na úvod vystúpila s krátkym príhovorom p. Sedláková, ktorá zastupovala Obec Košické Olšany, riaditeľka MŠ p. Mgr. Ingrid Dučáková, ktoré potom spoločne s p. poslancom Jánom Stanislavom otvorili multifunkčné ihrisko prestrihnutím pásky. Radosť a nadšenie detí bolo neopísateľné. Spokojné a usmiate detské tváre, ale aj tváre dospelých napovedajú, že si otvorenie nového multifunkčného ihriska užili. A čo dodať na záver? Poďakovanie patrí všetkým, ktorí väčším či menším pričinením prispeli k úspešnému ukončeniu projektu. Okrem hlavného sponzora SPP a Nadácie SPP si dovoľujeme vyjadriť osobitné poďakovanie Obecnému úradu, zamestnancom Materskej školy, rodičom p. Forgáčovi, p. Pančišinovi, p. Knapovej Ľudmile, p. Pančišinovej, p. Knapovej Marianne, obyvateľke obce p. Repperovej a nezamestnaným z obce.
  • Do budúcnosti plánujeme vybudovať ešte pre deti pieskovisko, opraviť chodník, betónovú plochu, upraviť plochu ihriska vysiatím trávnika a výsadbou okrasných drevín podľa finančných možností v spolupráci so zriaďovateľom. 
 
                                                                                                                  Mgr. Ingrid Dučáková, riaditeľka MŠ

 

 

"POHYB - ZDRAVIE - ZÁBAVA"

Novinky

!!! Dôležité OZNAMY !!!

12.12.2018 08:56
1.prerušenie prevádzky-chorobnosť detí Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa a RÚVZ v Košiciach bude od 13.12.2018 do 17.12.2018 prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti detí.                ...

december 2018

27.11.2018 09:37
december.pdf (1014774)

Tvorivé dielne-výroba svietnikov

08.11.2018 19:23
Vážení rodičia,                               dňa 13. 11. 2018 (utorok) o 15.00...

jesenné prázdniny

26.10.2018 12:22
OZNAM   Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude 31.10.2018 a 02.11.2018 prerušená prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin.                                        ...

Babka,dedko

17.10.2018 21:51
                                                       ,,SVIATOK  BABKY A DEDKA “ kde? v našej MŠ   dňa: 26.10.2018 o : 15.00 hod. Mesiac...

Šarkan letí

16.10.2018 22:02
,,ŠARKAN LETÍ" Dňa 18.10.2018 o 10.15 h sa v priestoroch obecného ihriska bude konať šarkaniáda pre deti z materskej školy.     Deti budú púšťať nového ,,kamaráta" Šarkana a spoločne prednesú pre neho báseň. VIETOR FÚKA, ŠARKAN LETÍ,     ŠKÔLKA VÍTA VŠETKY DETI. ...

Anglický jazyk-v stredu

11.10.2018 11:01
Vážení rodičia, krúžok anglického jazyka bude v vždy v stredu. -cena za lekciu je 2,60€  (poplatok sa vyberá podľa dochádzky do 15.v mesiaci,  len za tie deti, ktoré boli na lekciách AJ prítomné)   ***prosím vyplatiť pracovné zošity EarlyBeginnings so slovníkom pre rodičov -5,90€ do...

Prenosné planetárium Astro Show

05.10.2018 13:16
Milí rodičia,  dňa 11.10.2018 o 8,30hod. k nám zavíta prenosné planetárium. Celé premietanie pozostáva z troch častí: Úvod prezentuje zábery cesty vesmírom. Deti si tak vychutnajú zážitok z kupoly a majú pocit, že naozaj cestujú vesmírom. Nasleduje hlavný náučný program - Farby, dúha,...

,,Land art"

02.10.2018 14:06
Vážení rodičia,  prosím v stredu 10.10.2018 priniesť do MŠ rôzne prírodniny:  gaštany, šišky, veľké listy, kamienky, šípky, konáriky.... ****deti budú vytvárať obrázky z prírodnín   Ďakujem  Anna Lajošová riad.MŠ

,,domestos"

28.09.2018 23:56
 Vážení rodičia, naša MŠ sa zapojila do súťaže s produktmi značky ,,DOMESTOS“   ***v šatni bude box, do ktorého môžete vhadzovať účtenky z produktov značky DOMESTOS ***Rodičia, príbuzní alebo priatelia školy sa zaregistrujú na www.domestospreskoly.sk, vyberú si školu, ktorú...
1 | 2 | 3 >>

SHOW CUP 2018