Vyhodnotenie 2.ročníka výtvarnej súťaže "Šport očami detí"

Vyhlasovateľom 2. ročníka výtvarnej súťaže "Šport očami detí" bola Materská škola Košické Olšany v spolupráci s Obcou Košické Olšany a Školským úradom Beniakovce.  Cieľom a poslaním tejto súťaže bolo utvárať pozitívny vzťah k športu a k pravidelnému pohybu. Šíriť myšlienky športu aj prostredníctvom výtvarného prejavu detí predškolského veku. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 13 materských škôl zo školského obvodu Beniakovce a Bidovce a MŠ Strážske. Spolu bolo zaslaných 53 výtvarných prác, ktoré hodnotila trojčlenná odborná  porota v zložení: p.  Čepek Tomáš, akad. Maliar, p.  Šimoňáková Zuzana, Mgr., PaedDr. Adriana Andrejková. Sú to učitelia výtvarného odboru ZUŠ na Bernolákovej 26 v Košiciach. Hodnotené boli práce jednotlivcov v dvoch kategóriách a to : 3 - 4 ročné deti, 5 - 6 ročné deti. Hodnotenie bolo naozaj veľmi ťažké, preto si dovolím povedať, že víťazmi nie sú len tí, ktorí si prevezmú ocenenia, ale všetci tí, ktorí sa do výtvarnej súťaže aktívne zapojili. Všetkým deťom ďakujeme. Po prehodnotení výtvarných prác dospela odborná porota k záveru: 

V kategórii deti od 3 do 4 rokov sa na:

3.mieste : umiestnila Katka Drabčiková, z MŠ Ďurďošík 

2.mieste: umiestnila Tamara Hennelová, z  MŠ Sady nad Torysou/Byster

1.mieste: umiestnil Michal Pupala, z  MŠ Ďurďošík 

V kategórii deti od 5 do 6 rokov sa na:

3.mieste: umiestnil Filip Vojanský, z MŠ Sady nad Torysou/Zdoba

2.mieste: umiestnila Danielka Dzurová, z MŠ Ďurďošík

1.mieste : umiestnil Adam Kertes, z MŠ Čakanovce

Víťazom srdečne blahoželáme.

"Šport očami detí" - virtuálna galéria víťazných prác 2015

Vyhodnotenie 3.ročníka výtvarnej súťaže "ŠPORT OČAMI DETÍ"

Vyhlasovateľom 3. ročníka výtvarnej súťaže "Šport očami detí" bola aj v tomto roku Materská škola Košické Olšany v spolupráci s Obcou Košické Olšany a Školským úradom Beniakovce. Cieľom a poslaním tejto súťaže bolo utvárať pozitívny vzťah k športu a k pravidelnému pohybu. Šíriť myšlienky športu aj prostredníctvom výtvarného prejavu detí predškolského veku. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 8 materských škôl zo školského obvodu Beniakovce a Bidovce ( MŠ Beniakovce, MŠ Čakanovce, MŠ Ďurkov, MŠ Ďurďošík, MŠ Slanské Nové Mesto, MŠ Družstevná pri Hornáde, MŠ Kostoľany nad Hornádom, MŠ Sady nad Torysou/Byster). Spolu bolo zaslaných 40 výtvarných prác, ktoré hodnotila trojčlenná odborná  porota v zložení: p. PaedDr.Marko Bačo, p. PaedDr.Viliam Potanka, Mgr. art. Karol Petreš z výtvarného odboru ZUŠ Kováčska 43 v Košiciach. Hodnotené boli práce jednotlivcov v dvoch kategóriách a to : 3 - 4 ročné deti, 5 - 6 ročné deti. Výtvarné práce sú naozaj všetky originálne a pútavé, deti využili rôzne výtvarné techniky, či už kresbu, maľbu, alebo kombinované techniky. Z prác detí je zrejmé, že ich tvorili s nesmiernou radosťou, energiou a kreativitou. Hodnotenie bolo naozaj veľmi ťažké, preto si dovolím povedať, že víťazmi nie sú len tí, ktorí si prevezmú ocenenia, ale všetci tí, ktorí sa do výtvarnej súťaže aktívne zapojili. Všetkým deťom ďakujeme. Po prehodnotení výtvarných prác dospela odborná porota k záveru:

V kategórii deti od 3 do 4 rokov na:

3.mieste : sa umiestnila Timea Sasáková, z MŠ Ďurkov

2.mieste: sa umiestnila Kristínka Komárová, z  MŠ Družstevná pri Hornáde

1.mieste: sa umiestnila Natálka Kozelová, z  MŠ Sady nad Torysou/Byster

V kategórii deti od 5 do 6 rokov na:

3.mieste: sa umiestnila Emília Činčurová, z MŠ Čakanovce

2.mieste: sa umiestnil Ľubomír Varga, z MŠ Ďurďošík

1.mieste : sa umiestnil Peter Sekerák, z MŠ Slanské Nové Mesto

Víťazom srdečne blahoželáme.

"ŠPORT OČAMI DETÍ" - virtuálna galéria víťazných prác 2016

Vyhodnotenie 4.ročníka výtvarnej súťaže "ŠPORT OČAMI DETÍ"

Vyhlasovateľom už 4. ročníka výtvarnej súťaže "Šport očami detí" bola aj v tomto roku Materská škola Košické Oľšany v spolupráci s Obcou Košické Oľšany. Cieľom a poslaním tejto súťaže je každoročne utvárať pozitívny vzťah k športu a k pravidelnému pohybu. Šíriť myšlienky športu aj prostredníctvom výtvarného prejavu detí predškolského veku. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 9 materských škôl zo školského obvodu Beniakovce a Bidovce (MŠ Beniakovce, MŠ Čakanovce, MŠ Ďurkov, MŠ Ďurďošík, MŠ Košický Klečenov, MŠ Družstevná pri Hornáde, MŠ Kostoľany nad Hornádom, MŠ Sady nad Torysou/Byster, MŠ Nižná Kamenica). Spolu bolo zaslaných 45 výtvarných prác, ktoré hodnotila dvojčlenná odborná  porota v zložení: p. PaedDr.Marko Bačo, p. PaedDr.Viliam Potanka z výtvarného odboru ZUŠ Kováčska 43 v Košiciach. Hodnotené boli práce jednotlivcov v dvoch kategóriách a to : 3 - 4 ročné deti, 5 - 6 ročné deti. Z prác detí je zrejmé, že ich tvorili s nesmiernou radosťou, energiou a kreativitou. Všetkým deťom a ich p. učiteľkám za ich prácu a úsilie patrí veľká vďaka. Po prehodnotení výtvarných prác dospela odborná porota k záveru:

V kategórii deti od 3 do 4 rokov na:

3.mieste : sa umiestnila Alžbetka Drábčíková, MŠ Ďurďošík

2.mieste: sa umiestnil Dominik Porubský, MŠ Ďurkov

1.mieste: sa umiestnila Zuzanka Šišková, MŠ Ďurďošík

V kategórii deti od 5 do 6 rokov na:

3.mieste: sa umiestnila Timea Sasáková, MŠ Ďurkov

2.mieste: sa umiestnila Terezka Pokorná, MŠ Beniakovce

1.mieste : sa umiestnila Simonka Henzelová, MŠ Sady nad Torysou/Byster

Víťazom srdečne blahoželáme.

"Šport očami detí" - virtuálna galéria víťazných prác 2017