Polícia deťom

rozlúčka s predškolákmi

zdravé očká už v škôlke

MDD-škola malých pirátov

šk.olympiáda

,,Dole mestom a bábk.divadlo"

Deň mlieka

Deň otvorených dverí

Slovenský červený kríž

Filipove dobrodružstvá

Lišiak a lišiačik-bábkové divadlo

návšteva moderátorky Rádia Košice - ,,Kiwi"

Prevencia pre deti-dopravná výchova

Guľko Bombuľko-bábkové divadlo

Vianočná besiedka

vianočné perníčky

Babka a Dedko

Farby dúhy"-prenosné planetárium

Land art detí