zátvor na pokyn RÚVZ Košice

09.03.2020 11:06

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom RÚVZ v Košiciach a zriaďovateľom bude

od 10.03.2020 do 15.03.2020

prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

 

                                  Nástup detí do MŠ: 16.03.2020

                                                                                                                         Za porozumenie ďakujeme.