Vírus usmernenie MŠ VVaŠ SR

06.03.2020 22:17
Vírus usmernenie MŠVVaŠ
- Informácia pre rodičov a zamestnancov MŠ

 

Riaditeľstvo MŠ Košické Oľšany 133 Vám týmto

oznamuje následné usmernenie, ktoré obdržalo:

Ministerstvo školství, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva usmernenie v súvislosti so šírením vírusu( respiračné ochorenie – Nový koronavírus COVID 19) pre školy a školské zariadenia nasledovné:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Materská škola týmto žiada rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, dodržiavali pokyn a v prípade ochorenia detí (kašeľ, nachladnutie, atď.) nenosili deti do MŠ, týka sa to nielen v súvislosti s týmto ochorením.

V súvislosti s týmto usmernením riaditeľky školy vydáva nasledné pokyny záväzné pre všetkých zamestnancov:

1. zvýšená dezinfekcia všetkých priestorov školy

2. povinnosť vykonávať ranný filter – učitelky (dieťa vykazajúce prípadné ochorenie neprevziať do kolektívu).

V rámci spolupráce školy s rodinou Vás týmto prosíme o spoločné pôsobenie na deti v prevencii predchádzaniu šírenia ochorení medzi ďeťmi (nenosiť choré deti do MŠ-myslieť na ostatné deti v kolektíve).

 

Záleži nám na zdraví našich detí.

 

*** V súvislosti s témou vírus sa bude

dňa 10.03.2020 konať aktivita pre deti             

pod názvom ,,Barborka a špinavé ruky“

 

Vírus usmernenie MŠVVaŠ.pdf (467671)

usmernenie_koronavirus.pdf (493666)

usmernenie2_koronavirus.pdf (622797)
usmernenie3_koronavirus.pdf (792744)
 

—————

Späť