usmernenie ministerky školstva,vedy,výskumu a športu SR

12.03.2020 17:06

Važení rodičia , 

 na základe prijatých krízových opatrení úradu vlády SR 

bude Materská škola Košické Oľšany 133

od 16.03.2020 do 27.03.2020  ZATVORENÁ .

V prípade nových informácií Vás budem informovať- prostredníctvom webovej stránky MŠ.

 
 

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/