Šarkan letí

16.10.2018 22:02

,,ŠARKAN LETÍ"

Dňa 18.10.2018 o 10.15 h sa v priestoroch obecného ihriska bude konať šarkaniáda pre deti z materskej školy. 

Súvisiaci obrázok   Deti budú púšťať nového ,,kamaráta" Šarkana a spoločne prednesú pre neho báseň.

VIETOR FÚKA, ŠARKAN LETÍ,  

  ŠKÔLKA VÍTA VŠETKY DETI.   

Na záver každé dieťa dostane diplom a sladkú odmenu za úspešné absolvovanie šarkaniády.