Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

18.02.2021 12:24

Vážení rodičia,

Materská škola bude počas jarných prázdnin, teda v týždni od 22.2.2021 do 26.2.2021 v prevádzke, 

pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu však aj naďalej v režime ako doposiaľ:

 

 

- pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo deti rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje Home Office

- podmienkou prijatia dieťaťa je negatívne testovanie aspoň jedného zo zákonných zástupcov/rodičov

- do MŠ môže priviesť dieťa len osoba negatívne testovaná v priebehu uplynulých siedmich dní

- vstup do priestorov MŠ je možný len s rúškom

- rúško u detí je vysoko odporúčané

 

Nezabudnite, prosím, že je potrebné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  zákonného zástupcu. Tlačivá sú k dispozícii v MŠ, aj na stiahnutie, v sekcii Tlačivá - COVID.

 

V prípade odhlásenia dieťaťa kontaktujte, prosím, sms správou p.Porubčanovú

 

Pekľanská, MŠ Košické Oľšany

 

—————

Späť