Prevádzka MŠ od 8.3.2021

05.03.2021 12:46
Vážení rodičia!
Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach, so zriaďovateľom obce a po zhodnotení epidemiologickej situácie v našej obci sme predbežne prišli k záveru, že naša materská škola bude od pondelka 8.3.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako bola tento týždeň - prezenčne pre všetky deti.
 
Samozrejmosťou sú striktné protipandemické opatrenia, ktoré boli Regionálnym úradom prísne zdôraznené:
  • negatívne testovanie aspoň jedného zo zákonných zástupcov
  • vstup do priestorov MŠ možný len negatívne testovanej osobe
  • rúško a dezinfekcia rúk sú pri vstupe do priestorov MŠ podmienkou (od 15.3.2021 povinný respirátor)
  • rúško u detí je vysoko odporúčané
  • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (potvrdením o negatívnom teste je potrebné sa preukázať v pondelok ráno)
  • dôkladný ranný filter detí
 
Situácia je aj naďalej veľmi vážna, nachádzame sa v čiernom okrese. Opäť Vás preto prosíme a dôrazne žiadame, aby ste zvážili prítomnosť dieťaťa v MŠ, ktoré nie je v stopercentnom zdravotnom stave – pri zistení choroby ráno dieťa nebude do MŠ prevzaté.
 
Vstup do šatne je povolený pre maximálne 2 deti s doprovodom (1 dieťa = 1 sprevádzajúca osoba) v jednom okamihu na nevyhnutný čas (do 10 min).
 
Ako všetci dobre vieme, opatrenia a situácia sa veľmi rýchlo menia. O prípadných zmenách Vás budem čo najskôr informovať.
 
 
S úctou
Pekľanská, riaditeľka MŠ

—————

Späť