prerušenie prevádzky z dôvodu chorobnosti detí

13.02.2020 09:00

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom RÚVZ v Košiciach a zriaďovateľom bude

od 14.02.2020 do 18.02.2020

prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

 

                                  Nástup detí do MŠ: 19.02.2020

                                                                                                                         Za porozumenie ďakujeme.