prerušenie prevádzky-chorobnosť detí

18.09.2018 13:13

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa a RÚVZ v Košiciach bude

od 19.09.2018 do 23.09.2018

prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

 

                                                Nástup detí do MŠ: 24.09.2018

 

                                                                Za porozumenie ďakujeme.