Poďakovanie

02.02.2018 13:49

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli do tomboly a pripravili pohostenie na karneval.

Kolektív MŠ