OZNAM o prerušení prevádzky

12.03.2018 14:16

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude počas veľkonočných prázdnin a to dňa 29.03.2018 prevádzka MŠ a ŠJ prerušená.

Nástup detí: 03.04.2018

Za porozumenie ďakujeme.

Mgr. Ingrid Dučáková, riaditeľka MŠ