!!! Dôležité OZNAMY !!!

12.12.2018 08:56
1.prerušenie prevádzky-chorobnosť detí

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa a RÚVZ v Košiciach bude

od 13.12.2018 do 17.12.2018

prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

 

                                                Nástup detí do MŠ: 18.12.2018

                                                                                                                                                           Za porozumenie ďakujeme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Zmena Vianočnej besiedky

Milí rodičia,

vzhľadom k vysokej chorobnosti detí sa 

prekladá Vianočná besiedka na 19.12.2018 o 15,30hod.

-viac informácií u p.uč. a podľa nástupu detí po zátvore

                                                                                                          Ďakujem 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Výmena posteľného prádla
 Milí rodičia,
vo štvrtok 20.12.2018 sa berie domov posteľné prádlo  a 
v piatok 04.01.2019 bude v MŠ výmena posteľného prádla od 8.00 do 11.30.

 

Ďakujeme za pochopenie