Dokument rozhodnutie úradov k otváraniu MŠ

19.05.2020 21:52

OZNAM

Na základe uvoľnenia 4. fázy opatrení COVID 19 oznamujeme rodičom detí navštevujúcich MŠ Košické Oľšany, 

že od 01.06.2020 zriaďovateľ MŠ Košické Oľšany plánuje na základe
prieskumu záujmu rodičov o návštevu materskej školy ich dieťaťom, otvoriť prevádzku materskej školy Košické Oľšany za týchto podmienok:

- Návšteva MŠ je dobrovoľná

- Prevádzka maximálne 9 hodín

- Maximálne 15 detí v skupine

- Meranie telesnej teploty detí ráno

- Zvýšené hygienické nároky na prevádzku a osoby

- Z rodín ktoré nie sú v karanténe

- a na základe ďalších opatrení RÚVZ v súlade s aktuálnymi krokmi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami

Preto prosíme rodičov o nahlásenie záujmu a to formou sms na t.č. riaditeľky MŠ 0915 559 079 do 22.05.2020/piatok/ do 12:00 hod.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

podmienky.pdf (716560)

ĎAKUJEME

                                        Anna Lajošová

                                         Riaditeľka MŠ