Anglický jazyk-v stredu

11.10.2018 11:01

Vážení rodičia,

krúžok anglického jazyka bude v vždy v stredu.

-cena za lekciu je 2,60€ 

(poplatok sa vyberá podľa dochádzky do 15.v mesiaci, 

len za tie deti, ktoré boli na lekciách AJ prítomné)

 

***prosím vyplatiť pracovné zošity EarlyBeginnings so slovníkom pre rodičov -5,90€ do 17.10.2018

 

Ďakujem 

Lajošová Anna-riaditeľka MŠ