Vyhodnotenie Detskej olympiády 2017

Hlavným zmyslom organizovania Olympíjskych festivalov detí a mládeže je podnietiť všetkých zodpovedných k tomu, aby pochopili význam športu pre život a vývoj detí a inšpirujú aj nás materské školy. Organizátorom už 4. ročníka Detskej olympiády bola opäť MŠ Košické Oľšany v spolupráci s Obcou Košické Oľšany. Dňa 08.06.2017  prijali pozvanie a zúčastnili sa detskej olympiády deti z MŠ Ďurďošík pod vedením p. riaditeľky Moniky Mackaničovej, deti z MŠ Sady nad Torysou/Byster pod vedením p. učiteľky Nataši Gédrovej, deti z MŠ Nižná Kamenica pod vedením p. riaditeľky Denisy Šinglárovej a p.učiteľky Kataríny Pavlovičovej a samozrejme deti z MŠ Košické Oľšany. Detská olympiáda pozostávala z otvorenia, prinesenia olympijskej vlajky, zloženia sľubu, realizácie súťažných disciplín, vyhodnotenia výsledkov, udeľovania diplomov a medailí, ukončenia. 

Výsledky v kategórii 3-4 ročných detí:

Člnkový beh 2x10m

1.miesto: Kristína Vancáková, MŠ Ďurďošík

2.miesto: Sára Mačugová, MŠ Nižná Kamenica

3.miesto: Zuzanka Šišková, MŠ Ďurďošík

Skok do diaľky z miesta

1. miesto: Laura Eštoková, MŠ Košické Oľšany

2.miesto: Kristína Vancáková, MŠ Ďurďošík

3.miesto: Eliška Bolešová, MŠ Košické Oľšany

Hod loptou z miesta

1.miesto: Laura Eštoková, MŠ Košické Oľšany

2.miesto: Sára Mačugová, MŠ Nižná Kamenica

3.miesto: Sofia Mačugová, MŠ Nižná Kamenica

 

Výsledky v kategórii 5-6 ročných detí:

Člnkový beh 2x10m

1.miesto: Lukáš Vancák, MŠ Ďurďošík

2.miesto: Nela Tomčíková, MŠ Nižná Kamenica

3.miesto: Jakub Kočiš, MŠ Sady nad Torysou/Byster

Skok do diaľky z miesta

1.miesto Lukáš Vancák, MŠ Ďurďošík

2.miesto:Marko Géci, MŠ Ďurďošík

3.miesto: Noemi Pidaniová, MŠ Sady nad Torysou/Byster

Hod loptou z miesta

1.miesto: Noemi Pidaniová, MŠ Sady nad Torysou/Byster

2.miesto: Marko Géci, MŠ Ďurďošík

3.miesto: Lukáš Vancák, MŠ Ďurďošík

 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

Detská olympiáda 2017