Rodičovské zasadnutie POZOR ZMENA!!!

15.11.2017 16:52

Oznamujeme rodičom, že rodičovské zasadnutie sa uskutoční v náhradnom termíne a to dňa 05.12.2017 o 16.00 hod.

Za zmenu sa ospravedlňujeme.

Riaditeľka MŠ