Oznam o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ

16.12.2017 19:48

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa Obec Košické Oľšany v zastúpení starostom Slavomírom Horváthom bude prevádzka  MŠ a ŠJ počas vianočných prázdnin od 23.12.2017 do 05.01.2018 prerušená.

Za porozumenie ďakujeme.

Preberanie prádla: 04.01.2018 od 07.00 do 14.00 hod.

Nástup detí: 08.01.2018

Riaditeľka MŠ