OZNAM o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ

07.12.2017 19:03

Oznamujeme rodičom, že na základe oznámenia OÚ Košické Oľšany a VSD, so súhlasom zriaďovateľa v zastúpení starostom Slavomírom Horváthom bude v dňoch  14.12.2017  a 15.12.2017 prerušená prevádzka MŠ a ŠJ z prevádzkových dôvodov a to z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

Za porozumenie ďakujeme.

Mgr. Ingrid Dučáková, riaditeľka MŠ